موضوع : | بازدید : 1603 | تگ ها : اس ام اس جدید"اس ام اس"اس ام اس عاشقانه
تاريخ : يکشنبه 1 تير 1393 | 15:30 | نویسنده : نازنین

اس ام اس جدید

این شهر

کافه ای

سکویی

گوشه ای

حتی نیم دیواری

برای درددل

درجیب های خالی اش نداردموضوع : | بازدید : 1513 | تگ ها : اس ام اس,اس ام اس جدید,اس ام اس عاشقانه,اس ام اس 93
تاريخ : پنجشنبه 1 خرداد 1393 | 18:24 | نویسنده : نازنین
موضوع : | بازدید : 1077 | تگ ها : اس ام اس,اس ام اس جدید,اس ام اس عاشقانه,اس ام اس 93
تاريخ : پنجشنبه 1 خرداد 1393 | 18:24 | نویسنده : نازنین
موضوع : | بازدید : 910 | تگ ها : اس ام اس,اس ام اس جدید,اس ام اس عاشقانه,اس ام اس 93
تاريخ : پنجشنبه 1 خرداد 1393 | 18:23 | نویسنده : نازنین
موضوع : | بازدید : 1120 | تگ ها : اس ام اس,اس ام اس جدید,اس ام اس عاشقانه,اس ام اس 93
تاريخ : پنجشنبه 1 خرداد 1393 | 18:23 | نویسنده : نازنین
موضوع : | بازدید : 1362 | تگ ها : اس ام اس,اس ام اس جدید,اس ام اس عاشقانه,اس ام اس 93
تاريخ : پنجشنبه 1 خرداد 1393 | 18:22 | نویسنده : نازنین

اس ام اس       اس ام اس جديد    اس ام اس عاشقانه    اس ام اس جديد 93   اس ام اس تولد   اس ام اس رفاقتي     اس ام اس دلتنگي

دلم برایت تنگ نشده اصلا

دوست ندارم ببینمت هیچوفت

خاطراتمان تکرار نمیشود دیگر هرگز

اما با تمام وجود دوستت دارم همیشه !

اس ام اس       اس ام اس جديد    اس ام اس عاشقانه    اس ام اس جديد 93   اس ام اس تولد   اس ام اس رفاقتي     اس ام اس دلتنگيموضوع : | بازدید : 1182 | تگ ها : اس ام اس,اس ام اس جدید,اس ام اس عاشقانه,اس ام اس 93
تاريخ : پنجشنبه 1 خرداد 1393 | 18:22 | نویسنده : نازنین

اس ام اس       اس ام اس جديد    اس ام اس عاشقانه    اس ام اس جديد 93   اس ام اس تولد   اس ام اس رفاقتي     اس ام اس دلتنگي

من از عهد آدم تو را دوست دارم

از آغاز عالم تو را دوست دارم

چه شب ها من و آسمان تا دم صبح

سرودیم نم نم ، تو را دوست دارم

اس ام اس       اس ام اس جديد    اس ام اس عاشقانه    اس ام اس جديد 93   اس ام اس تولد   اس ام اس رفاقتي     اس ام اس دلتنگيموضوع : | بازدید : 1068 | تگ ها : اس ام اس,اس ام اس جدید,اس ام اس عاشقانه,اس ام اس 93
تاريخ : پنجشنبه 1 خرداد 1393 | 18:21 | نویسنده : نازنین
موضوع : | بازدید : 1178 | تگ ها : اس ام اس,اس ام اس جدید,اس ام اس عاشقانه,اس ام اس 93
تاريخ : پنجشنبه 1 خرداد 1393 | 18:21 | نویسنده : نازنین
موضوع : | بازدید : 1185 | تگ ها : اس ام اس,اس ام اس جدید,اس ام اس عاشقانه,اس ام اس 93
تاريخ : پنجشنبه 1 خرداد 1393 | 18:20 | نویسنده : نازنین

اس ام اس       اس ام اس جديد    اس ام اس عاشقانه    اس ام اس جديد 93   اس ام اس تولد   اس ام اس رفاقتي     اس ام اس دلتنگي

همه ماهر شده اند

یک نفر هزاران نفر را با هم دوست دارد !

اما من ناشیانه به یک نفر دل میبندم هزاران بار !

اس ام اس       اس ام اس جديد    اس ام اس عاشقانه    اس ام اس جديد 93   اس ام اس تولد   اس ام اس رفاقتي     اس ام اس دلتنگيصفحه قبل 1 2 صفحه بعد

پیچک